אישי ציבור בסדנאות להכרת חגי ישראל

הרב איתיאל בר לוי - מנהל תרבות יהודית

הרב ישעיהו הרצל - רב העיר נוף הגליל

מר יצחק הלוי - ראש העיר אילת

מר רונן פלוט - ראש העיר נוף הגליל

ראש עיריית כפר סבא

נציב שבס" רב גונדר אהרון פרנקו

חבר הכנסת הרב אלי בן דהן

ראש העיר בית שאן