312

חידון חנוכה

1 / 10

מהו נר השמש?

2 / 10

איך קראו לאישה ששבעה מבניה מסרו את נפשם כדי לא לעבוד עבודה זרה?

3 / 10

מדוע אוכלים סופגניות ולביבות בחנוכה?

4 / 10

אלו אותיות כתובות מסביב לסביבון בארץ ישראל?

5 / 10

אלו כלים מכלי המקדש היה צורך לחדש לאחר טיהור המקדש?

6 / 10

מהם שלושת המצוות שעליהם גזרו היוונים בשלב הראשון?

7 / 10

איך קראו לקצין שאותו הרגה יהודית?

8 / 10

איך נקראת פסולת הזיתים לאחר הפקת שמן הזית?

9 / 10

מי מגדולי ישראל מזכיר לראשונה את מנהג אכילת הסופגניות?

10 / 10

באיזה כלי אם הדליקו בו ביום אחד – לא מדליקים ביום נוסף?