אהלו של אברהם אבינו

נלמד על ערכה של מצוות 'הכנסת אורחים'. המשתתפים יושבים
בתוך אוהל גדול על מחצלות קש ושומעים ממדריך מחופש לאברהם אבינו סיפורים מרתקים על
הכנסת אורחים.