בניית דגם בית המקדש

נלמד על בית המקדש שעמד על הר המוריה בירושלים. יחד נבנה דגם בית המקדש בגודל 9 מטר על 4.5 מטר.
נכין את הלבנים, ניצור דמויות של כהנים ובהמות להקרבת הקורבנות ואפילו חלק מכלי המקדש.
לאחר הבניה, נסתובב בסיור לימודי בדגם, כך נוכל לחוש ולחזק את הבקשה והתפילה "שיבנה בית המקדש במהרה בימינו..."

מיומניות: 
יצירת דמויות, בניית הלבנים, הדבקה ועוד
הערכים הנלמדים: 
בית המקדש, עבודת הכהנים והלווים
משך זמן משוער לקבוצה: 
כשלוש שעות