יוצאי מצרים מספרים

נחזור לימי קדם, בהם אבותינו היו עבדים תחת אימפריית מצרים. עבודת הפרך, העינויים הקשים, ולבסוף הניסים הגדולים שעשה לנו ה'. המופתים, עשרת המכות, קורבן פסח ויציאת מצרים מעבדות לחרות.
הילדים יושבים בתוך אוהל גדול על מחצלות קש ושומעים את סיפור יציאת מצרים מפי מדריך מחופש.

הערכים הנלמדים: 
סיפור יציאת מצרים
משך זמן משוער לקבוצה: 
20 דק'