יצירת חץ וקשת

נשמע על גדולתו של רשב"י ועל כך שבזכותו לא נראתה הקשת בימיו, מהי הקשת ומדוע בימיו לא נראתה. כל משתתף ייצור קשת וחץ אמיתיים מענפי עצים.

מיומניות: 
קליעה למטרה, עיטור החץ וקשת
לקחת הביתה: 
חץ וקשת
משך זמן משוער לקבוצה: 
40 דק'