יצירת יין לקידוש

מדוע עושים אנו קידוש ולמה דווקא על היין. כל משתתף סוחט ענבים, רואה את תהליך הפקת היין ומקבל בקבוק יין לעצמו ודף צבעוני ומהודר לקידוש.

הערכים הנלמדים: 
שבת, קידוש, יין וברכתו
לקחת הביתה: 
בקבוק יין/מיץ ענבים + ברכת הקידוש בדף מהודר
משך זמן משוער לקבוצה: 
35 דקות