מתנות לאביונים

בפורים צריך כל יהודי לשמוח, אך איך יכול לשמוח עני ואביון, שאין לו במה לשמח את ילדיו ובני ביתו?!
לכן מצווה עלינו בחג לשמח דווקא את האביונים ולתת להם מתנות ומיני מתיקה, וכל המרבה הרי זה מעלה את רמת השמחה.
נלמד כיצד מצוות הצדקה היא מצווה חשובה, המצילה מכל פגע רע ומקרבת את הגאולה. וניצור קופות צדקה אומנותיות.

מיומניות: 
צביעה, כתיבה בטוליפ
הערכים הנלמדים: 
חסד, נתינה
לקחת הביתה: 
קופת צדקה צבועה
משך זמן משוער לקבוצה: 
40 דק'