סדנה לבניית סוכה

המשתתפים מתחלקים לקבוצות, כשכל קבוצה נדרשת לבנות סוג סוכה מסוים. סוכה על גבי עגלה, סוכה נמוכה מעשרה טפחים ועוד. המשתתפים לומדים על סוגי הסוכות הכשרות והפסולות.

מיומניות: 
בנייה, עבודה בצוות
הערכים הנלמדים: 
סוכות הכשרות והפסולות
משך זמן משוער לקבוצה: 
50 דק'