סדנת משלוח מנות לגדולים

השחלת רצועות צבעוניות בסלסלאות פלסטיק