הכנת שופר

איך מכינים שופר?

חשבתם פעם: ממה מכינים את השופר? איך עושים שופר?
האם אתם יכולים ליצור שופר בעצמכם?
ובכן, אנחנו רוצים ללמד אתכם ליצור שופר כשר.

רשימת חגים:

משך זמן משוער לקבוצה: 
50 דק' - 90 דק'
לקחת הביתה: 
במתכונת 'שופר אישי' יקחו המשתתפים את השופר שיצרו לביתם. במתכונת 'שופר קבוצתי' יישאר השופר לשימוש הקבוצה/הכיתה
הערכים הנלמדים: 
משמעות השופר, סליחה, שיפור המעשים
מיומניות: 
תקיעת שופר, ניסור, שיוף והברקה
סדנא עיקרית