רקע

מערכות החינוך בארץ ובעולם מתלבטות מזה זמן בשאלות יסוד הנוגעות לתהליכי החינוך והלמידה. אנו רואים, בכל מערכות החינוך בעולם, אתגרים גדולים של טיפוח ושימור המוטיבציה של תלמידים ותלמידות, להיות במסגרות החינוך ולקבל את הערכים והמסרים שמערכות החינוך משתדלות להקנות להם.

האתגרים העיקריים

  • כיצד לגרום למוטיבציה חיובית של התלמידים במוסדות חינוך ולימוד שונים וכיצד לשמר מוטיבציה זו
  • מה היא הדרך הנכונה והטובה להקנות לתלמידים ערכים ולהעביר אליהם מסרים אשר יעניינו אותם וייקלטו היטב בנפשם
  • מה היא השיטה הטובה והיעילה של העברת והקניית ערכים ומסרים אלה, שייקלטו וייזכרו לאורך זמן וישפיעו לטובה על אישיות התלמידים

כדי להתמודד עם אתגרים אלה, עלינו קודם לכל ובראשית העניין להבין את תהליכי הלמידה והחינוך כפי שהם באים לידי ביטוי בעבודת הלימוד והחינוך ואת דמותו ואישיותו של התלמיד וכיצד יכולים אנו וצריכים לגשת אל התלמיד והתלמידה ולהביא אליהם את אותם מסרים וערכים שיתקבלו אצלם וישתלבו באישיותם.

במאמר זה נרצה להתבונן בעיקר במה הוא חינוך ומה הן הדרכים הטובות ביותר לחנך ומה הוא ההבדל בין חינוך ללמידה.

בכלל, החינוך איננו פעולה חד פעמית הנעשית עם המחונך אלא הוא תהליך ממושך, לא רגעי וחד פעמי. בתהליך זה אנו פועלים עם המחונך במטרה להקנות לו (או לה) הרגלים, ידע, ערכים, מידות טובות והשקפות עולם חיוביות, בהתאם לחזון למטרה ולערכים אותם הוא – החינוך מייצג ובעיקר בהתאם לערכים אותם הוא מציב כערכי יסוד להנהגה אישית ובין אישית נכונה.

מה היא "הקניית ידע" בהבדל מ"חינוך"

הקנית ידע טהור, כמו מדעים שונים, היסטוריה, חקלאות וכדו', אינם חינוך במובנו הנכון, אלא הוראה והקניית ידע. המורה, בהתנהגותו בתהליך הקניית הידע, יכול, על ידי הנהגתו האישית, היחס החיובי כלפי התלמידים וכדו', להשפיע גם בצד החינוכי, אמנם זו לא עיקר מטרתו בתהליך הלימוד.

בתהליך חינוכי אמתי, עיקר פעולת החינוך היא – הקניית ערכים, בניית מידות טובות והרחקת מידות רעות, אשר יכולה לבוא יחד עם הקניית ידע הקשור לערך החינוכי הנלמד. התהליך החינוכי חותר גם לעיצוב דמות התלמיד או התלמידה בצד האישיות והמידות הטובות והשקפת עולם חיובית כלפי עצמו וכלפי החברה הסובבת אותו או אותה. במידה רבה, החינוך כולל גם פיתוח תכונות שונות באישיות התלמידים, כמו נטייה לנגינה, הבעה בכתב או בציור, יכולות קוגניטיביות שונות, קואורדינציה, מנהיגות חיובית ועוד.

סיכום

קיים הבדל משמעותי גדול בין חינוך לבין הקניית ידע. הקניית ידע פונה אל האינטלקט של התלמיד ובמטרה להעשיר את ידיעותיו בתחום מסוים אשר לעתים קרובות לא מתחשבת באישיותו של התלמיד, נטיותיו, השקפת עולמו ויכולותיו.

החינוך פונה אל כל אישיותו של התלמיד או התלמידה, הוא מבוסס על ערכים ברורים וחיוביים ומשתדל להקנות מידות טובות, יכולות פיתוח כישורים ומקנה ערכים המהווים בסיס להתפתחות טובה של אישיות התלמיד או התלמידה. שאיפתו של המחנך היא לאפשר לתלמידיו פיתוח אישיותם למקסימום יכולותיהם בכל התחומים ובאופן חיובי ומשתף, וכן להקנות ערכים של אהבת הזולת והשפעה חיובית על עצמו ועל סביבתו.