פעילות לקייטנה סדנאות לילדים חגי ישראל

כיצד פועלת הנשמה בגוף ובעולם הדרך לנפש המחונך

כיוון שמטרת המחנך היא להקנות למחונך, או המחונכת, ערכים ולהעצים את יכולותיהם וכישוריהם, הרי הוא פונה אל נפשם, הכוללת בתוכה את כל הכוחות האלה. כלומר כאשר אנו עוסקים בחינוך, הרי אנו פונים אל נפשו של האדם המחונך.

הנפש, יחד עם הגוף מהווים אדם חי ובעל אישיות. אנו רואים ומבינים שלכל אדם אישיות המיוחדת דוקא לו, ואין שני בני אדם הדומים בדיוק באישיותם, כמו שאין שני בני אדם הדומים בדיוק בדמותם. הסיבה לכך בין השאר היא שאישיותו של אדם מורכבת  מכוחות רבים ושונים הבאים כולם מנפשו ומתלבשים באישיותו בעוצמות שונות ובאיפיונים שונים היוצרים כולם יחד את אישיותו, המתבטאת בשלושה קווים עיקריים: מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו.

המחשבה, הדיבור והמעשה הם שלושת כלי העבודה של הנפש, בעזרתם ועל ידם מביעה הנפש את רצונותיה ומביאה לידי ביטוי בעולם הזה, הגשמי את יכולותיה וכישוריה.

הנפש עצמה היא מהות רוחנית אשר בעצמה אין לה יכולת לפעול בעולמנו הפיזי, הגשמי, בדיוק כמו למשל שאין ביכולתנו לתפוש את הנשמה בידנו, כיוון שידנו היא גשמית והנשמה היא רוחנית. בדיוק באותה מידה, אין לנשמה הרוחנית, יכולת לפעול באופן ישיר בעולם הגשמי אלא היא צריכה "להתלבש" באחד מתוך שלושת "כלי העבודה" אשר ניתנו לה מהבורא יתברך. שלושת כלי העבודה האלה הם –  המחשבה, הדיבור והמעשה. לכן שלושה כלים אלה – מחשבה, דיבור ומעשה, בהם מתלבשת הנשמה, יחד עם גופו של האדם, מרכיבים את אישיותו של האדם הפועלת יחד עם האדם בעולם לאורך כל חייו. ומכיוון שלכל אחד משלושה כלים אלה, המחשבה, הדיבור והמעשה יש כוחות רבים ושונים וכן בעוצמות ובגוונים שונים ובכישורים רבים, הרי שלכל אדם ישנה אישיות המיוחדת שלו המורכבת ממגוון גדול של כוחות, כישורים,  דעות, יכולות בתחומים רבים ושונים, כישרונות וחושים.

למשל: בתחום החשיבה – אנו מוצאים בני אדם בעלי יכולות אינטלקטואליות עמוקות, או חדות, או רחבות. או בעלי דעות בנושאים רבים ושונים. בעלי יכולות הקשבה והבנה עמוקות.

בתחום הדיבור – סוגים רבים ושונים, מבעלי הבעה פשוטה ועד בעלי כושר נאום מופלגים.

בתחום המעשה – אנשים או נשים בעלי כישורים וכישרונות רבים ומגוונים ביותר הפועלים לטובת קהילות או יחידים ועושים דברים נפלאים באלפי תחומי עשייה.

כאשר אנו מדברים ועוסקים בחינוך, אנו מדברים על הפניה שלנו כמחנכים, אל נשמתו ונפשו של המחונך (או המחונכת) כפי שהן מלובשות בגופו ומהוות יחד את אישיותו הרב גונית והכוללת את כל אותם כוחות וכישרונות ויכולות ודעות המביאות יחד את ביטויו של אדם זה בעולם.

פנייתנו אל המחונך, באה מתוך חזון, מטרה וערך של רצוננו להקנות למחונך ערכים ודעות וכלי חשיבה, דיבור ומעשה אשר יסייעו לו להעשיר את אישיותו בערכים חיוביים ולעצב את דעותיו וכישוריו ויכולותיו למטרות טובות של הבאת טוב וחסד לעצמו, לסביבתו ולקהילה כולה ויתכן אף לעולם כולו, תלוי ברצונו, ביכולותיו ובמרצו.

סיכום

נשמתו ונפשו של האדם פועלת בעולם בעזרת שלושת כלי העבודה של הנפש – מחשבה, דיבור ומעשה הכוללים כוחות, כישרונות, יכולות ודעות רבים ומגוונים היוצרים יחד את אישיותו של האדם המחונך. פעולת החינוך מעשירה, מעצבת ומחזקת את כל הכוחות האלה לחשיבה, דיבור ועשיה חיובית היכולה להשפיע לטובה על עצמו, על סביבתו ועד לעולם כולו. לכן יש חשיבות גדולה לחינוך מכוון היטב על פי חזון, ערכים ומטרות נכונים.

סדנאות ופעילויות

פעילות מאפיית מצות אפיית מצות לילדים לנוער ומבוגרים סדנת מאפיית המצות היא פעילות בלתי נשכחתשבה המשתתפים חווים את תהליך אפיית

הסוד שמאוחרי ספר התורה, מה יש בתוך ספר התורה, על איזה חומר כותבים אותו ולמה אנחנו חוגגים את מסיבת החומש

מדוע נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות? נכיר את המקורות למנהג העתיק והחביב ואת הסיבות לאכילת מאכלי החלב והגבינה לכבוד

הורדת קטלוג הסדנאות

בקטלוג זה ניתן לך מידע אודות הסדנאות הרלוונטיות לחודשים הקרובים.

לחצו על כפתור ההורדה להורדת הקטלוג

בקשת הצעה לפעילות

כיצד פועלת הנשמה בגוף ובעולם הדרך לנפש המחונך

ניצור קשר להתאמת הפעילות הטובה ביותר

סדנאות יצירה פעילות לילדים בקיץ חגי ישראל

אכפת לנו מאוד

להעניק שרות מקצועי, מהיר ומסביר פנים, מהרגע הראשון של הקשר ועד לסיום הפעילות

בקשת הצעה לפעילות

כיצד פועלת הנשמה בגוף ובעולם הדרך לנפש המחונך

פניה כיצד פועלת הנשמה בגוף ובעולם הדרך לנפש המחונך

ניצור קשר להתאמת הפעילות הטובה ביותר

למידה משמעותית + חוויה יצירתית

כיצד פועלת הנשמה בגוף ובעולם הדרך לנפש המחונך

נקודות על הסדנא