פעילות לקייטנה סדנאות לילדים חגי ישראל

בית המקדש ומשכן – על מה ולמה

תוכן העניינים

רבים מכירים את צורת בית המקדש מציורים ודגמים רבים, אך מהו בעצם בית המקדש? מה מטרתו? מהם הגלגולים השונים שעבר המקדש, מאז הציווי על בנייתו בעת נדודי בני ישראל במדבר, ועד לחורבן בית המקדש השני? על כך ועוד – במאמר שלפניכם
לאחר קבלת התורה במעמד הר סיני, מורה ה' למשה רבנו ולעם ישראל לבנות לו בית. מקום שבו הוא ישכון, והוא יהיה המקום המרכזי בו יעבדו בני ישראל את ה'.
הפסוק שמצווה על בניית הבית, הוא הפסוק "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". המשמעות הפשוטה של הפסוק היא, שה' ישכון בתוך בני ישראל בעזרת המקדש שהיהודים יבנו לו, אך חז"ל פירשו את הפסוק במשמעות עמוקה יותר: ושכנתי בתוכם – ולא רק בבית המקדש. בעזרת בניית הבית לה', ה' ישכון בתוך כל אחד ואחד.
כיצד ה ' ישכון בכל אחד? באמצעות מקדש – אבל הפעם מדובר במקדש אישי. כל יהודי גם בונה מקדש לה' בתוך ליבו האישי. מקדש הוא בית לה', ואם אנו רוצים שה' ישכון גם בתוכנו ממש, אנחנו צריכים שהסביבה תהיה ראויה לכך, ואת זאת עושים בעזרת לימוד תורה וקיום מצוות.

המשכן במדבר

לאחר ציווי ה' על בניית המקדש, בני ישראל הקימו במדבר את המשכן. המשכן היה מקדש זמני ומתפרק, מותאם לנדודי עם ישראל במדבר. הוא היה עשוי מקרשים גדולים המחוברים זה לזה בבריחים ויוצרים חצר גדולה, בתוכה היה המזבח עליו הקריבו את הקורבנות, וכן שכן שם אוהל מועד – אוהל שבתוכו שכן ארון הברית, בו הונחו שברי הלוחות שניתנו ע"י ה', והלוחות השניות שאותן הכין משה רבנו ועליהם כתב ה' את עשרת הדברות בפעם השנייה.

מעל המשכן נפרסו יריעות שונות של עורות שונים, כשהמיוחד שבהם היה עור תחש – בעל חיים מיוחד וססגוני שה' ברא במיוחד עבור המשכן, ושנכחד מן העולם לאחר בניית המשכן.

משכן זה ליווה את בני ישראל במהלך נדודיהם במשך ארבעים שנה במדבר, ולאחר שנכנסו בני ישראל לארץ ישראל, מיד לאחר חציית הירדן, הקימו את המשכן בגלגל – מקום שיש מחולקת רבה על זיהויו כיום, ובמקום זה שכן המשכן במשך 14 שנים, בהם כבשו את ארץ ישראל מהעמים ששכנו כאן, וחלקו את הארץ לשבטי עם ישראל.

מבנה בית המקדש

המשכן בשילה

לאחר סיום הכיבוש והחלוקה, הקימו היהודים משכן גדול וקבוע בשילה.
ירושלים, ובתוכה הר המוריה, המקום המיועד לבית המקדש, עדיין היה כבוש בידי היבוסיים, ולכן בנו את המשכן במיקום אחר, בשילה שבדרום השומרון, בשטח נחלתו של שבט אפרים.

משכן זה היה שונה מהמשכן במדבר, שכן בניגוד למשכן במדבר שהיה עשוי כאוהל – משכן שילה היה בנוי מאבנים ולמעשה היה בית קבע, למעט שינוי אחד: במשכן שילה לא הייתה תקרה, אלא פרסו עליו מלמעלה את יריעות המשכן מהמדבר. הסיבה לכך הייתה כדי לבדל את משכן שילה, הקבוע אמנם ולא צריך לנדוד אך עדיין זמני, מהמקדש העתיד להיבנות בירושלים.

משכן שילה עמד על תילו לאורך כל תקופת ספר שופטים בתנ"ך, וחרב רק בסוף ימי עלי הכהן, כמסופר בתחילת ספר שמואל. מספר השנים שעמד משכן שילה, הוא 369 שנים – מספר שנים המתקרב למספר השנים של המקדשות בירושלים.
בשל מרכזיותו של משכן שילה, נאסרו בתקופתו הבמות. כל זמן שלא נבנה המקדש בירושלים, לא היה מקום אחד ויחיד עבור הקרבת קורבנות לה'. כל אדם שרצה להקריב קורבן, כדי להודות לה' על משהו שקרה לו, או כדי לכפר על מעשה שעשה – היה יכול לצאת מחוץ לביתו, להקים מזבח ולהקריב עליו קורבן. הקורבנות היחידים שאותם היה מותר להקריב רק במשכן, היו קורבנות עבור כלל הציבור – כמו קורבנות התמיד מידי יום וקורבנות המוסף בשבתות ובחגים.

בזמן שמשכן שילה עמד במקומו, נאסרו הבמות. מי שרצה להקריב קורבן, כל קורבן שהוא, היה חייב להגיע למשכן בשילה ולהקריב שם.
לאחר חורבן משכן שילה, הותרו מחדש הבמות ונאסרו שוב – והפעם לתמיד, רק כשנבנה המקדש במקומו הקבוע והסופי – הר המוריה בירושלים.

נוב וגבעון

לאחר חורבן המשכן בשילה, נבנה המשכן בעיר הכוהנים נוב. משכן זה עמד במשך 13 שנים, וחרב לאחר פטירת שמואל הנביא.
המשכן הבא הוקם בעיר גבעון, עיר כהנים בנחלת שבט בנימין. משכן זה עמד במשך 44 שנים, ונגנז לאחר שנבנה המקדש בירושלים.
אל המשכן בגבעון הגיע שלמה המלך, מיד לאחר שהוכתר למלך על ישראל, והקריב ביום אחד 1000 קורבנות עולה לה'. בעקבות קורבנות אלו, ה' הבטיח לו שיקבל את מה שהוא יבקש, והוא ביקש את החכמה, ואכן שלמה המלך זכה לחכמה רבה, עד שהיה החכם מכל האדם.

בית המקדש בירושלים

לאחר 480 שנה מעת יציאת בני ישראל מארץ מצרים, הוקם בית המקדש במקומו – הר הבית.
שבע שנים ארכה בניית בית המקדש על ידי שלמה המלך, שלצורך בנייתו אף הביא בנאים מיוחדים ממלכות צור הצפונית.

בניין זה היה מפואר ביותר, והוא עמד במשך 410 שנים , עד חורבנו בתשעה באב על ידי נבוזראדן, שר הצבא של נבוכדנצר מלך בבל.

לאחר שבעים שנים בגלות בבל ובגלות פרס, נבנה המקדש בפעם השנייה. כורש מלך בבל אישר ליהודים לשוב לירושלים ולהקים בה את המקדש.

המקדש בתחילה נבנה בצורה הפשוטה ביותר, מעצים, ורק לאחר שהעם בארץ התבסס מבחינה כלכלית, נבנה בית של ממש – בית אבנים.

בית המקדש

במהלך ימי הבית השני קרו מאורעות רבים בארץ. השלטון התחלף מפרסי ליווני, שבתקופה מסוימת החריב את המקדש כמעט לחלוטין וחילל אותו בעבודה זרה, דבר שגרם (יחד עם גזרות אחרות) להתקוממות בעם, הוא מרד החשמונאים הידוע, שאת נצחונו אנו חוגגים בחג החנוכה.
לאחר כמה דורות מאז כינון מלכות החשמונאים, עברה המלוכה לידי הורדוס, שבנה את המקדש מחדש. כה מפואר היה הבניין וכה נהדר היה מראו, עד שנאמר עליו שמי שלא ראה את מקדש הורדוס – לא ראה בניין נאה מימיו!

בית המקדש השני חרב לאחר 420 שנה, בידי טיטוס – שר הצבא ובנו של אספסינוס, קיסר רומי, ומאז הר הבית עומד שומם ללא מקדש.

שנזכה במהרה בימינו לראות את בית המקדש השלישי, יורד בנוי ומשוכלל מן השמיים, וגדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון.
שתפו באהבה
סדנאות חוויה יצירתית

סדנאות חוויה יצירתית

פעילות הסדנאות להכרת חגי ישראל הקיפה והגיעה ללמעלה מ-3537 נקודות בארץ ובעולם ומתרחבת בהתאם לחזון שהסברת הפנים והקניית הערכים בדרך נעימה ושמחה צריכה ויכולה להגיע לכל אחד ואחת. הסדנאות מופעלות במקצועיות ובהתאמה אצל כל המעוניינים בכך לרבות גנים, בתי ספר, מתנ"סים, קיבוצים, מושבים, רשויות, קהילות, חברות, ארגונים, עמותות, ירידים ופסטיבלים, אירועים ופעולות משפחתיות ועד לפעולות ממשלתיות וכלל ארציות.

סדנאות ופעילויות

סדנת אפיית חלות מותאמת אליכם סדנת אפיית חלות והפרשת חלה, משלבת בתוכה תוכן ערכי – בהתאמה מלאה למשתתפים. החל מגני הילדים, בטקס מיוחד לקבלת שבת, בפעילות להורים וילדים וכחלק ממסיבה לקראת החג המתקרב ובא. וכמובן לתלמידים ולתלמידות בגילאי בית הספר, לקבוצות בגילאים שונים במסגרת בלתי פורמלית, לבני ובנות נוער ולמבוגרים. הפעילות כוללת למידה משמעותית ומותאמת […]

מפגש עם סופר הסת"ם והתנסות בכתיבה סדנת הקלף וכתב הסת"ם מתאימה להפעלה לילדים, לבני נוער ולמבוגרים כאשר התוכן וההדרכה מותאמים לגיל המשתתפים, לרמת הידע ולאופי הייחודי שלהם. הפעילות מתאימה במיוחד כהפעלה לחג השבועות, לכבוד בר מצווה, מסיבת חומש לכיתות א-ב, לקייטנות הקיץ ולפעילות המשלבת הורים וילדים. לפני תחילת הפעילות נפרוש את התצוגה הנפלאה של תשמישי […]

יצירה אמנותית מעץ טבעי מה נלמד בסדנה? סדנת בית מזוזה מענפי עץ הזית, היא סדנת יצירה מעץ, לכבוד ט"ו בשבט.את הפסוק הנאמר בתורה: "כי האדם עץ השדה" – כולם מכירים.אבל מה באמת המשמעות של הדמיון בין האדם לעץ? בסדנת היצירה מעץ נצא למסע בעקבות העצים ונבחן במה אנו דומים לעצים?כיצד אנחנו יכולים בעצמנו לצמוח ולהצמיח […]

הורדת קטלוג הסדנאות

בקטלוג זה ניתן לך מידע אודות הסדנאות הרלוונטיות לחודשים הקרובים.

לחצו על כפתור ההורדה להורדת הקטלוג

בקשת הצעה לפעילות

בית המקדש ומשכן – על מה ולמה

ניצור קשר להתאמת הפעילות הטובה ביותר

סדנאות יצירה פעילות לילדים בקיץ חגי ישראל

אכפת לנו מאוד

להעניק שרות מקצועי, מהיר ומסביר פנים, מהרגע הראשון של הקשר ועד לסיום הפעילות

בקשת הצעה לפעילות

בית המקדש ומשכן – על מה ולמה

פניה בית המקדש ומשכן – על מה ולמה

ניצור קשר להתאמת הפעילות הטובה ביותר

למידה משמעותית + חוויה יצירתית

בית המקדש ומשכן – על מה ולמה

נקודות על הסדנא