מנהגי ראש השנה לילדים

חגי תשרי בפתח והנה אנחנו כבר מגיעים לחג שפותח לנו את סדרת החגים המדהימה הזו – ראש השנה
ראש השנה זהו יום מיוחד בו בורא העולם דן את כל באי העולם על המעשים שהם עשו במשך השנה האחרונה ומחליט איזו שנה תהיה להם בשנה הבאה – כמובן שאנו מתפללים שזו תהיה שנה טובה ומתוקה
בראש השנה עם ישראל נוהג במנהגים רבים שבאים לסמל את הכמיהה והרצון של כל יהודי שייגזר עליו שנה טובה ומתוקה

ההבדל בין מנהג לבין מצוה

לפני שניגש לדבר על 'המנהגים' של ראש השנה, נסביר קודם את ההבדל בין מנהג למצווה

מצווה מלשון צווי

מצווה זהו ציווי מאת השם יתברך בתורה, בצווי הזה השם מצווה את עם ישראל לעשות מעשה מסוים
כדוגמא ניקח את מצוות תקיעה בשופר בר"ה: יש מצוה לתקוע בשופר בר"ה, לקחת את קרן הכבשים (איל) להכין ממנה שופר לפני ראש השנה וכאשר מגיע ראש השנה לתקוע את הקולות המיוחדים של השופר, תקיעה, שברים ותרועה. מצווה זו שייכת לכל יהודי ויהודייה, אפילו אם הם ילדים או ילדות קטנים ואפילו תינוקות כדאי שישמעו את קול השופר.
אז אם נסכם מצווה זה צווי מאת השם יתברך לבצע מעשה מסוים והצווי הזה נכתב בתורה או נאמר לנו ע"י נביא ושליח השם.

מנהג - מלשון הנהגה (טובה)

מצווה זהו ציווי מאת השם יתברך בתורה, בצווי הזה השם מצווה את עם ישראל לעשות מעשה מסוים

מנהג זה משהו אחר, מנהג זה דבר שאנחנו לא מצווים עליו אבל עם ישראל מרוב חיבתו למצוות הוסיף אותו מעצמו כדאי להראות כמה המצוות חביבות עליו

מנהג זה משהו אחר, מנהג זה דבר שאנחנו לא מצווים עליו אבל עם ישראל מרוב חיבתו למצוות הוסיף אותו מעצמו כדאי להראות כמה המצוות חביבות עליו
כדוגמא ניקח את מנהג ישראל לטבול תפוח בדבש בראש השנה: בכל ראש השנה אנו לוקחים חתיכה של תפוח, טובלים אותה בדבש מתוק וטעים ומאחלים 'שתיהיה לנו שנה טובה ומתוקה'. המעשה הזה של טבילת התפוח לא רשום בתורה ולא נצטוונו עליו ע"י נביא, זה מעשה שעם ישראל נוהג לעשות אותו בכל שנה על מנת להראות כמה מצוות ראש השנה חביבות עליו עד שהוא אפילו מוסיף מעשה מעצמו ומאחל לכל אחד שתיהיה לו שנה טובה ומתוקה

אז אם נסכם מצווה זה צווי מאת השם יתברך לבצע מעשה מסוים והצווי הזה נכתב בתורה או נאמר לנו ע"י נביא ושליח השם.

לסיכום: מצווה זה דבר שנצטווינו עליו בתורה או ע"י נביא השם. מנהג זוהי הנהגה שאנחנו כעם ישראל קיבלנו על עצמנו לעשות כדי להראות כמה המצוות חשובות וחביבות עלינו.

הילדים והילדות המקסימים מאד אוהבים לעשות את מנהגי ראש השנה, רואים שהם ממש נמשכים לקיים אותם בהידור רב.
כעת אפשר להסביר ולפרט על מצוות ומנהגי ראש השנה:

מצוות ראש השנה הן

תקיעה בשופר

תקיעה בשופר – לקחת קרן של אייל ולתקוע בה את הקולות המיוחדים של תקיעה (קול ארוך ופשוט), שברים (שלוש קולות קצרים), תרועה (לפחות תשעה קולות קצרים וקטנים אל ברצף). רצוי שגם הילדים שלנו ישמעו את קו השופר בראש השנה.

אכילת סעודות החג

אכילת סעודות החג – לאכול מאכלים שמשמחים אותנו לכבוד החג, כגון בשר ודגים וכמובן לעשות את הקידוש על היין לפני הסעודה. הכינו לילדים ולכם מאכלים טובים וטעימים שאתם אוהבים על מנת שתשמחו בשמחת החג בצורה שלימה.

מנהגי ראש השנה הנעימים הם

אכילת תפוח בדבש – אחרי הקידוש לוקחים חתיכה של תפוח טובלים בדבש ואומרים 'יהי רצון שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה'. מברכים בורא פרי עץ ואוכלים.

אכילת גזר – מכינים סלט טעים מגזר שמים על השולחן, ובמהלך הסעודה אומרים 'יהי רצון שיגזרו עלינו גזירות טובות' ואוכלים את הגזר בשמחה ובהנאה.

אכילת תמר – מניחים תמרים על השולחן ובמהלך הסעודה אומרים 'יהי רצון שיתמו אויבנו' ואוכלים את התמר בשמחה ובהנאה.

אכילת סלק – מניחים על השולחן סלק, ובמהלך הסעודה אומרים 'יהי רצון שיסתלקו אויבנו' ואוכלים את הסלק בהנאה ובשמחה.

אכילת רימון – מניחים רמון פתוח על השולחן או רק את גרעיני הרימון עצמם, במהלך הסעודה אומרים 'יהי רצון שיגזרו עלינו גזירות טובות' ואוכלים מהרימון בהנאה ובשמחה.

תשליך – מנהג התשליך הינו מנהג מיוחד שמבוסס על הפסוק 'ותשליך במצולות ים כל חטאתם' (מיכה פרק ז' פסוק יט'), במנהג זה אנו מבקשים מבורא העולם שישליך את כל החטאים שלנו לים וכמו שהים מכסה על מה שבתוכו בצורה שלא רואים את מה שיש בים כך גם אלוקים ישליך את החטאים שלנו ולא יסתכל עליהם

לקראת סוף היום הראשון של ראש השנה  (אם היום הראשון חל בשבת אז לקראת סוף היום השני של ראש השנה) הולכים לבאר מים או מעין או ים ואם אין אז אפשר גם אקווריום אם דגים ואומרים תפילה מיוחדת שנמצאת במחזור של ראש השנה, בתפילה הזו אנו מבקשים מאלוקים לסלוח לנו על העברות שלנו ולהשליך אותם לים.

הסבר נוסף למנהג התשליך – אנו מבקשים שכמו שהעין אינה יכולה לשלוט על הדגים שבים כך גם עלינו לא תשלוט עינו הרעה של השטן המקטרג.

לאחר סיום אמירת התפילה מנערים את שולי הבגדים שלנו.

איחולי שנה טובה – בימים שלפני ראש השנה וכמובן ביום ראש השנה עצמו נוהגים לאחל אחד לשני 'לשנה טובה תכתב ותחתם' וגם את המילים 'שנה טובה ומתוקה'.

איחולים אלו עושים נחת רוח רב לבורא העולם וודאי גורמים לכך שלכל אחד תיהיה שנה טובה ומתוקה.

נתינת צדקה – נוהגים להוסיף בנתינת צדקה – כסף או אוכל לעניים ולכל מי שצריך, אפשר גם לעודד את הילדים המתוקים לעזור לחבר או חברה בכיתה או בשכונה. מנהג זה מבוסס על מאמר חז"ל 'תשובה תפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה' שע"י צדקה אפשר להעביר אפילו גזרות רעות שנגזרו חלילה על האדם.

הוספה באהבת ישראל – בימים מיוחדים אלו נוהגים להוסיף באהבת ישראל, לעזור לכל יהודי ויהודייה ללא אינטרס אישי וללא תמורה, כאשר אבא שבשמים רואה שאנו עוזרים אחד לשני הוא שמח מזה וזה עושה לו נחת רוח וכך הוא יגזור עלינו שנה טובה ומתוקה

הוספה בתפילה – נוהגים להוסיף בתפילות ופרקי תהילים על מנת לברך את השנה הבאה עלינו בעז"ה.

חזרה בתשובה – בשונה ממה שאנשים רבים חושבים שחזרה בתשובה זה להיות 'דתי', באמת חזרה בתשובה זה לחשוב לעצמי מה הם הדברים שעשיתי השנה שהם דברים לא טובים או פחות טובים ולהחליט שמכאן ואילך אני לא עושה את אותם הדברים הלא טובים ואני עושה רק דברים טובים ורק את הרצון של בורא העולם.

לאחר שלמדנו על המנהגים המיוחדים והחשובים של עם ישראל לכבוד ראש השנה, נשאר לנו רק לאחל לכם 'שנה טובה ומתוקה'.

ניתן להזמין אותנו לפעילות מדהימה לילדים, פעילות שתסביר להם על המנהגים המיוחדים של ראש השנה וחגי תשרי פעילות שבה הם יוכלו ליצור בעצמם את מה שהם למדו.

שתפו באהבה
סדנאות חוויה יצירתית

סדנאות חוויה יצירתית

פעילות הסדנאות להכרת חגי ישראל הקיפה והגיעה ללמעלה מ-3537 נקודות בארץ ובעולם ומתרחבת בהתאם לחזון שהסברת הפנים והקניית הערכים בדרך נעימה ושמחה צריכה ויכולה להגיע לכל אחד ואחת. הסדנאות מופעלות במקצועיות ובהתאמה אצל כל המעוניינים בכך לרבות גנים, בתי ספר, מתנ"סים, קיבוצים, מושבים, רשויות, קהילות, חברות, ארגונים, עמותות, ירידים ופסטיבלים, אירועים ופעולות משפחתיות ועד לפעולות ממשלתיות וכלל ארציות.

סדנאות ופעילויות

סדנת הכנת חנוכיה – הדרכה עשירה ומרתקת למה מדליקים נרות חנוכה ואיך מדליקים את הנרות בחנוכייה? בסדנה להכנת חנוכיה נכיר את מנהגי החג ונלמד מכך שבמשך שמונה ימים אנו מוסיפים בכל יום נר נוסף שגם אנחנו יכולים להאיר את הסביבה וצריכים תמיד להוסיף באור. יצירת חנוכיה עם ילדים – תוכן ערכי ומותאם אליכם החנוכייה היא […]

יצירת כיסוי למצות מקטיפה למה מכסים את המצות? לכבוד ליל הסדר אנו מכינים את הקערה ועליה כיסוי למצות.על הקערה מונחים הסימנים המיוחדים של ליל הסדר.המאכלים והסימנים שעל הקערה נועדו כדי לבטא,ולהזכיר לנו נקודות חשובות מתוך סיפור יציאת מצרים. שלוש המצות שבהן אנו מקיימים את מצוות אכילת המצה השמורה,מונחות בקערה כדי לקיים דברי חז"ל לומר את […]

כיסוי מהודר לחלות מקטיפה סדנת יצירת כיסוי לחלות, זוהי פעילות בנושא השבת המשלבת תוכן עשיר ומרתק על מנהגי שולחן השבת והחג. הפעילות מתאימה ומומלצת להפעלה לגילאי כיתות ג' ומעלה, הפעלה לבת מצוה או ליום הולדת, פעילות לקייטנות ופעילות משולבת להורים וילדים. משך זמן הפעילות של סדנה זו מעט יותר ארוך מהרגיל, בדרך כלל כשעה או […]

הורדת קטלוג הסדנאות

בקטלוג זה ניתן לך מידע אודות הסדנאות הרלוונטיות לחודשים הקרובים.

לחצו על כפתור ההורדה להורדת הקטלוג

בקשת הצעה לפעילות

מנהגי ראש השנה לילדים

ניצור קשר להתאמת הפעילות הטובה ביותר

סדנאות יצירה פעילות לילדים בקיץ חגי ישראל

אכפת לנו מאוד

להעניק שרות מקצועי, מהיר ומסביר פנים, מהרגע הראשון של הקשר ועד לסיום הפעילות

בקשת הצעה לפעילות

מנהגי ראש השנה לילדים

פניה מנהגי ראש השנה לילדים

ניצור קשר להתאמת הפעילות הטובה ביותר

למידה משמעותית + חוויה יצירתית

מנהגי ראש השנה לילדים

נקודות על הסדנא