חינוך והקניית ידע

רקע מערכות החינוך בארץ ובעולם מתלבטות מזה זמן בשאלות יסוד הנוגעות לתהליכי החינוך והלמידה. אנו רואים, בכל מערכות החינוך בעולם, אתגרים גדולים של טיפוח ושימור המוטיבציה של תלמידים ותלמידות, להיות במסגרות החינוך ולקבל את הערכים והמסרים שמערכות החינוך משתדלות להקנות להם. האתגרים העיקריים כיצד לגרום למוטיבציה חיובית של התלמידים במוסדות חינוך ולימוד שונים וכיצד לשמר […]