מבט לחינוך

מטען חינוכי אמיתי

במאמר הקודם, למדנו כיצד להקיש את סיסמת הפתיחה של המחונך, ואמרנו שסיסמא זו היא התעניינותנו הכנה והאמתית במחונך כאישיות עצמית ועצמאית, ברצונותיו, ובעיקר ברלוונטיות שלו לעצמו ולסביבתו.

לימוד על הדרכים כיצד נגיע לנפש המחונך

במאמר זה ננסה להבין, למצוא ולכתוב את הדרכים הרבות והשונות הקיימות כדי להגיע לנפש המחונך ולפעול את בנושאים בהם אנו מעוניינים להקנות לו בהם ערכים, ידע והעצמת יכולות, כישרונות ופיתוח חושים.

עמודים