מאמרים בנושא חינוך

דרכים עיקריות לנפש

שתי דרכים עיקריות להגעה אל נפש המחונך

במאמר הקודם, מאמר מספר 7, עסקנו בתיאור שני הקצוות בדרכי ההגעה אל נפש המחונך – מוצא הדרך, שהוא אנחנו המחנכים, ויעד הדרך שהוא נפש המחונך. הסברנו שבצד שלנו מתחילה הדרך בערכים אותם אנו רוצים ושואפים להקנות למחונך או המחונכת. בצד נפש המחונך הסברנו באריכות רבה, שיש - לא יעד אחד כללי, אלא - כמה יעדים פרטניים כל אחד עם ייחודיותו והם נמצאים ומעוגנים בנפש המחונך.

עמודים