בלוג חינוך יצירתי

מטען חינוכי אמיתי

במאמר הקודם, למדנו כיצד להקיש את סיסמת הפתיחה של המחונך, ואמרנו שסיסמא זו היא התעניינותנו הכנה והאמתית במחונך כאישיות עצמית ועצמאית, ברצונותיו, ובעיקר ברלוונטיות שלו לעצמו ולסביבתו.

לימוד על הדרכים כיצד נגיע לנפש המחונך

במאמר זה ננסה להבין, למצוא ולכתוב את הדרכים הרבות והשונות הקיימות כדי להגיע לנפש המחונך ולפעול את בנושאים בהם אנו מעוניינים להקנות לו בהם ערכים, ידע והעצמת יכולות, כישרונות ופיתוח חושים.

מאמר רביעי בסדרה - להגיע אל נפש המחונך

במאמר הקודם למדנו בהרחבה על הכוח המניע את האדם להבאת יכולותיו וכישרונותיו לידי פועל בתחומי לימוד ועשיה, לכוח מניע זה קראנו "מוטיבציה". למדנו שהמוטיבציה היא כוח חיוני שבלעדיו אין לאדם רצון או "חשק" לפעול, ולכן צריך וכדאי וזוהי אחריות גדולה של המחנך, לפעול בצורה שתגביר את המוטיבציה ולהימנע מפעולות ודרכים אשר עלולות לדכא ואף לכבות את המוטיבציה.

מאמר שלישי בסדרה - מהי מוטיבציה ואיך מעוררים ומשמרים אותה?

בפרק השני של סדרה זו התבוננו בנפשו של המחונך, כיצד פועלת הנפש, הרוחנית במהותה, בעולמנו הגשמי והחומרי? ראינו שיש לנפש שלושה כלי עבודה - מחשבה, דיבור ומעשה, שעל ידם יכולה הנפש לפעול בעולם ולהביא לידי מעשה דיבור או מחשבה את רצונותיה ויכולותיה הפנימיות.

מאמר שני בסדרה – כיצד פועלת הנפש

כאשר אנו עוסקים בחינוך, הרי אנו פונים אל בני אדם. אם נתבונן היטב ונתמקד ברזולוציה עדינה יותר, אל מה באדם פונה החינוך? נראה שהחינוך פונה אל נפשו של האדם:

מאמר ראשון בסדרה – מה הוא חינוך?

מערכות החינוך בארץ ובעולם מתלבטות מזה זמן רב בשאלות יסוד הנוגעות לתהליכי החינוך והלמידה. אנו רואים, בכל מערכות החינוך בעולם, אתגרים גדולים של טיפוח ושימור המוטיבציה של תלמידים ותלמידות, להיות במסגרות החינוך ולקבל את הערכים והמסרים שמערכות החינוך משתדלות להקנות להם.

האתגרים העיקריים בחינוך