מדוע חשוב לקיים את המצוה דווקא בקרן של איל?

מדוע חשוב לקיים את המצוה דווקא בקרן של איל?