טריוויה פסח

{"questions":{"6vhor":{"id":"6vhor","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05dc\u05d7\u05d2 \u05d4\u05e4\u05e1\u05d7 \u05d9\u05e9 \u05de\u05e1\u05e4\u05e8 \u05e9\u05de\u05d5\u05ea \u05e0\u05d5\u05e1\u05e4\u05d9\u05dd. \u05d0\u05d9\u05d6\u05d4 \u05de\u05d4\u05e9\u05de\u05d5\u05ea \u05d4\u05d1\u05d0\u05d9\u05dd *\u05d0\u05d9\u05e0\u05d5* \u05e0\u05db\u05d5\u05df?","desc":"","hint":"","answers":{"b9wi0":{"id":"b9wi0","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05d2 \u05d4\u05d0\u05d1\u05d9\u05d1"},"j34va":{"id":"j34va","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05d2 \u05d4\u05e7\u05e6\u05d9\u05e8","isCorrect":"1"},"24lzq":{"id":"24lzq","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05d2 \u05d4\u05de\u05e6\u05d5\u05ea"},"78fts":{"id":"78fts","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05d2 \u05d4\u05d7\u05d9\u05e8\u05d5\u05ea"}}},"yg796":{"id":"yg796","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05dc\u05de\u05d9 \u05e0\u05d4\u05d5\u05d2 \u05dc\u05de\u05dc\u05d0 \u05db\u05d5\u05e1 \u05d9\u05d9\u05df \u05d1\u05dc\u05d9\u05dc \u05d4\u05e1\u05d3\u05e8?","desc":"","hint":"","answers":{"ukcby":{"id":"ukcby","image":"","imageId":"","title":"\u05d0\u05dc\u05d9\u05d4\u05d5 \u05d4\u05e0\u05d1\u05d9\u05d0","isCorrect":"1"},"vdfof":{"id":"vdfof","image":"","imageId":"","title":"\u05d9\u05d7\u05d6\u05e7\u05d0\u05dc \u05d4\u05e0\u05d1\u05d9\u05d0"},"jaldr":{"id":"jaldr","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05e9\u05d4 \u05e8\u05d1\u05e0\u05d5"},"2grki":{"id":"2grki","image":"","imageId":"","title":"\u05d3\u05d5\u05d3 \u05d4\u05de\u05dc\u05da"}}},"ohly7":{"id":"ohly7","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4 \u05e4\u05e8\u05d5\u05e9 \u05d4\u05de\u05d9\u05dc\u05d9\u05dd \"\u05de\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5\"?","desc":"","hint":"","answers":{"33yfh":{"id":"33yfh","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d9\u05dd \u05e9\u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05e9\u05d0\u05d1\u05e0\u05d5 \u05d5\u05dc\u05db\u05df \u05d4\u05dd \u05e9\u05dc\u05e0\u05d5."},"nc6mm":{"id":"nc6mm","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d9\u05dd \u05e9\u05dc \u05d0\u05e8\u05e5 \u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc"},"lvt2v":{"id":"lvt2v","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d9\u05dd \u05e9\u05e0\u05e9\u05d0\u05e8\u05d5 \u05e2\u05d5\u05de\u05d3\u05d9\u05dd \u05d1\u05db\u05dc \u05d4\u05dc\u05d9\u05dc\u05d4 (\u05dc\u05e0\u05d5 \u2013 \u05d9\u05e9\u05e0\u05d5)","isCorrect":"1"},"tmmfh":{"id":"tmmfh","image":"","imageId":"","title":"\u05de\u05d9\u05dd \u05de\u05d9\u05e0\u05e8\u05dc\u05d9\u05dd"}}},"pr1s4":{"id":"pr1s4","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4 \u05d0\u05e0\u05d5 \u05d9\u05db\u05d5\u05dc\u05d9\u05dd \u05dc\u05dc\u05de\u05d5\u05d3 \u05de\u05df \u05d4\u05de\u05e6\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"a0xyb":{"id":"a0xyb","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05de\u05e6\u05d4 \u05e9\u05d0\u05d9\u05e0\u05d4 \u05ea\u05d5\u05e4\u05d7\u05ea \u05de\u05e1\u05de\u05dc\u05ea \u05d0\u05ea \u05de\u05d9\u05d3\u05ea […]

טריוויה שופר

{"questions":{"x9fds":{"id":"x9fds","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4 \u05de\u05d6\u05db\u05d9\u05e8 \u05dc\u05e0\u05d5 \u05e7\u05d5\u05dc\u05d5 \u05e9\u05dc \u05d4\u05e9\u05d5\u05e4\u05e8?","desc":"","hint":"","answers":{"lctig":{"id":"lctig","image":"","imageId":"","title":"\u05e7\u05d5\u05dc \u05e9\u05dc \u05de\u05e0\u05d2\u05d9\u05e0\u05d4 \u05e0\u05e2\u05d9\u05de\u05d4"},"hzm8f":{"id":"hzm8f","image":"","imageId":"","title":"\u05dc\u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 \u05e2\u05dc \u05de\u05e2\u05e9\u05d9\u05e0\u05d5 \u05d5\u05dc\u05e9\u05e4\u05e8 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d3\u05d5\u05e8\u05e9\u05d9\u05dd \u05ea\u05d9\u05e7\u05d5\u05df","isCorrect":"1"},"pyamf":{"id":"pyamf","image":"","imageId":"","title":"\u05d7\u05ea\u05d5\u05e0\u05d4"}}},"rdi8p":{"id":"rdi8p","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d3\u05d5\u05e2 \u05d7\u05e9\u05d5\u05d1 \u05dc\u05e7\u05d9\u05d9\u05dd \u05d0\u05ea \u05d4\u05de\u05e6\u05d5\u05d4 \u05d3\u05d5\u05d5\u05e7\u05d0 \u05d1\u05e7\u05e8\u05df \u05e9\u05dc \u05d0\u05d9\u05dc?","desc":"","hint":"","answers":{"m3wyb":{"id":"m3wyb","image":"","imageId":"","title":"\u05db\u05d9\u05d5\u05df \u05e9\u05e7\u05e8\u05df \u05d4\u05d0\u05d9\u05dc \u05de\u05d6\u05db\u05d9\u05e8\u05d4 \u05d0\u05ea '\u05e2\u05e7\u05d9\u05d3\u05ea \u05d9\u05e6\u05d7\u05e7'"},"cz86o":{"id":"cz86o","image":"","imageId":"","title":"\u05db\u05d9\u05d5\u05df \u05e9\u05d4\u05e7\u05e8\u05df \u05d4\u05db\u05e4\u05d5\u05e4\u05d4 \u05de\u05dc\u05de\u05d3\u05ea \u05d0\u05d5\u05ea\u05e0\u05d5 \u05dc\u05db\u05d5\u05e4\u05e3 \u05d0\u05ea \u05dc\u05d9\u05d1\u05e0\u05d5"},"di22h":{"id":"di22h","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05ea\u05d9 \u05d4\u05ea\u05e9\u05d5\u05d1\u05d5\u05ea \u05e0\u05db\u05d5\u05e0\u05d5\u05ea","isCorrect":"1"}}},"f4dne":{"id":"f4dne","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05db\u05de\u05d4 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd \u05d7\u05d2 \u05e8\u05d0\u05e9 \u05d4\u05e9\u05e0\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"2n4xu":{"id":"2n4xu","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05e0\u05d9 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd","isCorrect":"1"},"zndwi":{"id":"zndwi","image":"","imageId":"","title":"\u05d9\u05d5\u05dd \u05d0\u05d7\u05d3"},"bcfiq":{"id":"bcfiq","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05dc\u05d5\u05e9\u05d4 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd"}}},"zfu4n":{"id":"zfu4n","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4\u05dd \u05e1\u05d5\u05d2\u05d9 \u05d4\u05ea\u05e7\u05d9\u05e2\u05d5\u05ea \u05d1\u05e9\u05d5\u05e4\u05e8?","desc":"","hint":"","answers":{"cieul":{"id":"cieul","image":"","imageId":"","title":"\u05ea\u05e7\u05d9\u05e2\u05d4, \u05e9\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd, \u05d7\u05dc\u05e7\u05d9\u05dd"},"jwbe5":{"id":"jwbe5","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd, \u05ea\u05e8\u05d5\u05e2\u05d4, \u05e0\u05d2\u05d9\u05e0\u05d4\r\n"},"ds5rv":{"id":"ds5rv","image":"","imageId":"","title":"\u05ea\u05e7\u05d9\u05e2\u05d4, \u05e9\u05d1\u05e8\u05d9\u05dd, \u05ea\u05e8\u05d5\u05e2\u05d4","isCorrect":"1"}}},"chiem":{"id":"chiem","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05dc\u05d0\u05d9\u05d6\u05d4 \u05e7\u05d5\u05dc […]

טריוויה חנוכה

סדנאות חנוכה לילדים

{"questions":{"c1zb7":{"id":"c1zb7","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05d0\u05dc\u05d5 \u05e0\u05d9\u05e1\u05d9\u05dd \u05d0\u05e8\u05e2\u05d5 \u05d1\u05d7\u05d2 \u05d4\u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"sov13":{"id":"sov13","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05de\u05db\u05d1\u05d9\u05dd \u05e0\u05d9\u05e6\u05d7\u05d5 \u05d0\u05ea \u05d4\u05d9\u05d5\u05d5\u05e0\u05d9\u05dd \u05d5\u05d4\u05e9\u05de\u05df \u05d1\u05de\u05e0\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d1\u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9 \u05d4\u05e1\u05e4\u05d9\u05e7 \u05dc\u05e9\u05de\u05d5\u05e0\u05d4 \u05d9\u05de\u05d9\u05dd ","isCorrect":"1"},"dggyz":{"id":"dggyz","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05e9\u05de\u05e9 \u05dc\u05d0 \u05e9\u05e7\u05e2\u05d4 \u05d5\u05d4\u05d9\u05d5\u05d5\u05e0\u05d9\u05dd \u05d1\u05e8\u05d7\u05d5"},"aka36":{"id":"aka36","image":"","imageId":"","title":"\u05d4\u05de\u05df \u05d4\u05e8\u05e9\u05e2 \u05dc\u05d0 \u05e4\u05d2\u05e2 \u05d1\u05e0\u05d5 \u05d5\u05d4\u05e9\u05de\u05df \u05d1\u05de\u05e0\u05d5\u05e8\u05d4 \u05d1\u05d1\u05d9\u05ea \u05d4\u05de\u05e7\u05d3\u05e9 \u05d4\u05e1\u05e4\u05d9\u05e7 \u05dc\u05e9\u05d1\u05d5\u05e2 \u05e9\u05dc\u05dd"}}},"adnml":{"id":"adnml","mediaType":"image","answerType":"text","imageCredit":"","image":"","imageId":"","video":"","imagePlaceholder":"","imagePlaceholderId":"","title":"\u05de\u05d4 \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05d9\u05db\u05d5\u05dc\u05d9\u05dd \u05dc\u05dc\u05de\u05d5\u05d3 \u05de\u05e0\u05e8\u05d5\u05ea \u05d4\u05d7\u05e0\u05d5\u05db\u05d4?","desc":"","hint":"","answers":{"lko7a":{"id":"lko7a","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05e6\u05e8\u05d9\u05da \u05db\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05dc\u05d4\u05d5\u05e1\u05d9\u05e3 \u05d1\u05de\u05e2\u05e9\u05d9\u05dd \u05d4\u05d8\u05d5\u05d1\u05d9\u05dd, \u05db\u05de\u05d5 \u05d4\u05e0\u05e8 \u05e9\u05d1\u05db\u05dc \u05d9\u05d5\u05dd \u05de\u05d3\u05dc\u05d9\u05e7\u05d9\u05dd \u05e0\u05e8 \u05e0\u05d5\u05e1\u05e3","isCorrect":"1"},"c0ooy":{"id":"c0ooy","image":"","imageId":"","title":"\u05d0\u05d9\u05df \u05dc\u05e0\u05d5 \u05de\u05d4 \u05dc\u05dc\u05de\u05d5\u05d3 \u05de\u05e0\u05e8\u05d5\u05ea, \u05d0\u05e0\u05d7\u05e0\u05d5 \u05d1\u05e0\u05d9 \u05d0\u05d3\u05dd"},"69bpr":{"id":"69bpr","image":"","imageId":"","title":"\u05e9\u05dc\u05d0 […]