0%

אלו ניסים ארעו בחג החנוכה?

Correct! Wrong!

מה אנחנו יכולים ללמוד מנרות החנוכה?

Correct! Wrong!

איזה חנוכיה כשרה להדלקה?

סדנת יצירה חנוכה
נרות שמן
סדנת חנוכה
פעילות חנוכה
מנורת שבעת קנים
סדנת חנוכה
Correct! Wrong!

למה אוכלים סופגניה בחנוכה?

Correct! Wrong!

מהם ראשי התיבות מכב"י?

Correct! Wrong!

באיזה שלב של היום מדליקים את החנוכיה?

זמן במעגל השנה
שעון
שקיעה
Correct! Wrong!

טריוויה חנוכה
כל הכבוד!
נסה שוב