fbpx
  • חגים ועונות

  • סוג האירוע

  • גילאים

סדנאות ופעילויות חג החנוכה, שבו אנו חוגגים את ניצחון המכבים ונס פח השמן הטהור, מעניקות לנו הזדמנות לתת במה להישגים אישיים ולתוצרים עצמיים, ליצור חיבור עם הנלמד ולתת פומביות לפרץ הדמיון והיצירה בחוויה מותאמת. לפניכם מגוון פעילויות לחנוכה והפעלות לחנוכה לכל גיל, פעילות הורים וילדים לחנוכה, פעילות למסיבת חנוכה, יצירות לחנוכה ועוד:

1 דירגו

איך מפיקים שמן מזיתים? נשמע את סיפור החג מזווית מרתקת, נלמד על הנס המופלא שאירע לחשמונאים כשמצאו את פך השמן הקטן

1 דירגו

איך נראו חיי היהודים בתקופת שלטון היוונים בארץ ישראל? במערה מיוחדת שנקים אצלכם נפגוש מדריך המחופש למכבי שיתאר בצבעים חיים את

1 דירגו

מה קרה בחנוכה וכיצד חוגגים את חנוכה? נשמע את סיפור החג מזווית מרתקת, נלמד מדוע מדליקים את הנרות בעזרת ‘שמש’ וניצור

5 דירגו

האם יש מצווה לאכול לביבות בחנוכה? נלמד על המנהג לאכול מאכלי שמן כדי לציין את הנס שאירע ונכין במו ידינו לביבות

1 דירגו

למה מדליקים נרות חנוכה ואיך מדליקים את הנרות בחנוכייה? נשמע את סיפור הנס מזווית מרתקת, נלמד על המנהגים בהדלקת הנרות וניצור

1 דירגו

מדוע מהדרים להדליק נרות שמן בחנוכה? נשמע את סיפור הנס מזווית מרתקת, נלמד על המנהגים והטעמים להדלקת הנרות בשמן וניצור בעצמנו

1 דירגו

מדוע מדליקים נרות בחג החנוכה? נלמד על המצווה העיקרית של ימי החנוכה להדליק נרות לזכר הנס שאירע לאבותינו וניצור בעצמנו נרות

1 דירגו

מדוע משחקים בסביבונים בחנוכה? נשמע את סיפור החג מזווית מרתקת, כיצד שימשו הסביבונים את ילדי ישראל במערות בתקופת השלטון היווני בארץ

סינון

  • חג

  • ארוע

  • גילאים